Regarding Various Examination Result (6th Sem UG, F-Grade, Reevaluation)
Reappear 3rd Sem B.VoC MC (2018-21), Reevaluation Reappear 1st Sem MA SKT (2019-21), Reappear 1st Sem B.VoC MC (2018-21), 6th Sem B.VoC MC (2018-21), Revised Reevaluation 3rd Sem BA SKT (2019-22)

19-08-2021 16:22:52

Detail:

Examination Result