Examination Results, PhD (RLA, 2019 BATCH), PG (4th & 3rd Semester), UG (2nd Semester, 6th Semester & F-Grade)
3rd Sem MSc Botany (2019-21, Revised), 6th Sem B.Voc F&MS (2018-21), Phd Management (2019), 2nd sem B.Voc F&MS (2019-22), 4th Sem MBA (2019-21)
F-Grade Result
3rd Sem B.Voc F&MS (2018-21), 2nd Sem B.Voc F&MS (2016-19), 4th Sem B.Voc F&MS (2017-20),1st Sem B.Voc F&MS (2018-21), 2nd Sem B.Voc F&MS (2018-21)

24-09-2021 12:09:32

Detail:

.